Реестр удостоверений ВФПС / Qualifications Registry of Crew, Skippers and Captains

Виды квалификационных удостоверений:

YMO - YACHT MASTER OCEAN
YM - YACHT MASTER
YSC - COASTAL SKIPPER
DS - DAY SKIPPER
SBH - Sailing Boat Helmsman
VHF - Operator VHF
IY - Ice Yacht
CCR – COMPETENT CREW

 • Фамилия Имя/NameТип удостоверения/Qualification№/IDРег. ФПС/RegionУчебное заведение/SchoolДата и номер приказа/Date&Order
  Решенин ДмитрийDAY SKIPPER011901Квалификационная комиссия ФПС ТОЛЬЯТТИ179/2022 КВ>
  Спиридонов ДмитрийDAY SKIPPER011902Квалификационная комиссия ФПС ТОЛЬЯТТИ179/2022 КВ>
  Самойлов ИванDAY SKIPPER011903Квалификационная комиссия ФПС ТОЛЬЯТТИ179/2022 КВ>
  Гришанов АлександрDAY SKIPPER011904Квалификационная комиссия ФПС ТОЛЬЯТТИ179/2022 КВ>
  Бурштейн АлександрDAY SKIPPER011905Квалификационная комиссия ФПС ТОЛЬЯТТИ179/2022 КВ>
  Бородин ИванDAY SKIPPER011906Квалификационная комиссия ФПС ТОЛЬЯТТИ179/2022 КВ>
  Яковлев ЕвгенийDAY SKIPPER011907Квалификационная комиссия ФПС ТОЛЬЯТТИ179/2022 КВ>
  Черевань ОлегDAY SKIPPER011908Квалификационная комиссия ФПС ТОЛЬЯТТИ179/2022 КВ>
  Колосовский МихаилDAY SKIPPER011909Квалификационная комиссия ФПС ТОЛЬЯТТИ179/2022 КВ>
  Поваров ИгорьDAY SKIPPER011910Квалификационная комиссия ФПС ТОЛЬЯТТИ179/2022 КВ>
  Гундадзе ТеймуразDAY SKIPPER011911Квалификационная комиссия ФПС ТОЛЬЯТТИ179/2022 КВ>
  Кузин АлександрYACHT SKIPPER COASTAL011912Квалификационная комиссия ФПС ТОЛЬЯТТИ179/2022 КВ>
  Осетров ЛеоидYACHT SKIPPER COASTAL011913Квалификационная комиссия ФПС ТОЛЬЯТТИ179/2022 КВ>
  Павлов ИгорьYACHT SKIPPER COASTAL011914Квалификационная комиссия ФПС ТОЛЬЯТТИ179/2022 КВ>
  Сопов ДмитрийYACHT SKIPPER COASTAL011915Квалификационная комиссия ФПС ТОЛЬЯТТИ179/2022 КВ>
  Топорков СергейYACHT SKIPPER COASTAL011916Квалификационная комиссия ФПС ТОЛЬЯТТИ179/2022 КВ>
  Целуйко АлексейYACHT SKIPPER COASTAL011917Квалификационная комиссия ФПС ТОЛЬЯТТИ179/2022 КВ>
  Иванов ЕгорYACHT SKIPPER COASTAL011918Квалификационная комиссия ФПС ТОЛЬЯТТИ179/2022 КВ>
  Питухин ДанилYACHT SKIPPER COASTAL011919Квалификационная комиссия ФПС ТОЛЬЯТТИ179/2022 КВ>
  Шимановский ОлегYACHT SKIPPER COASTAL011920Квалификационная комиссия ФПС ТОЛЬЯТТИ179/2022 КВ>
  Минаев ПавелYACHT MASTER011921Квалификационная комиссия ФПС ТОЛЬЯТТИ179/2022 КВ>
  Волков ОлегSailing Boat Helmsman 22011922Квалификационная коммисия ФПС КК179/2022 КВ>
  Целыковский АнтонSailing Boat Helmsman 22011923Квалификационная коммисия ФПС КК179/2022 КВ>
  Пивоваров ВиталийSailing Boat Helmsman 22011924Квалификационная коммисия ФПС КК179/2022 КВ>
  Вилигурский ОлегSailing Boat Helmsman 22011925Квалификационная коммисия ФПС КК179/2022 КВ>
  Ординарцев МихаилSailing Boat Helmsman 6011926Квалификационная комиссия ФПС Москва180/2022 КВ>
  Корчагина ВарвараSailing Boat Helmsman 12011927Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2022180/2022 КВ>
  Крамаренко РадиславаSailing Boat Helmsman 6011928Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2022180/2022 КВ>
  Афонькина МарияSailing Boat Helmsman 6011929Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2022180/2022 КВ>
  Мизюльченкова ЕкатеринаSailing Boat Helmsman 6011930Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2022180/2022 КВ>
  Цаллагов АлександрSailing Boat Helmsman 6011931Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2022180/2022 КВ>
  Илюхина ВасилисаSailing Boat Helmsman 22011932Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2023180/2022 КВ>
  Перешивкин ИванSailing Boat Helmsman 12011933Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2024180/2022 КВ>
  Каралюс ДенисSailing Boat Helmsman 12011934Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2025180/2022 КВ>
  Фастенко АндрейSailing Boat Helmsman 12011935Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2026180/2022 КВ>
  Фастенко НиколайSailing Boat Helmsman 12011936Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2027180/2022 КВ>
  Дмитриева АлександраSailing Boat Helmsman 22011937Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2028180/2022 КВ>
  Нагибин МихаилSailing Boat Helmsman 22011938Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2029180/2022 КВ>
  Корчагин ПетрSailing Boat Helmsman 22011939Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2030180/2022 КВ>
  011940180/2022 КВ>
  Анисимов ДмитрийSailing Boat Helmsman 6011941Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2023180/2022 КВ>
  Кулакова МарияSailing Boat Helmsman 6011942Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2024180/2022 КВ>
  Сагунов ЕвгенийSailing Boat Helmsman 6011943Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2025180/2022 КВ>
  Чудаков ИванSailing Boat Helmsman 12011944Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2026180/2022 КВ>
  Чегвинцев ЛеонидSailing Boat Helmsman 6011945Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2027180/2022 КВ>
  Чегвинцева ЕкатеринаSailing Boat Helmsman 6011946Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2028180/2022 КВ>
  Страшнова ВикторияSailing Boat Helmsman 6011947Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2029180/2022 КВ>
  Аленькина ВасилисаSailing Boat Helmsman 6011948Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2030180/2022 КВ>
  Минаев БогданSailing Boat Helmsman 6011949Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2031180/2022 КВ>
  Бабкин СтепанSailing Boat Helmsman 6011950Квалификационная комисия ФПС МО 18.05.2032180/2022 КВ>